MUSEOS

NATUREZA

Casco histórico

O casco antigo de Betanzos foi declarado conxunto histórico-artístico no ano 1970. Antigamente situábase no interior da antiga muralla medieval que rodeaba a cidade e que contaba con cinco portas. Porta da Vila, a principal, estaba coroada por tres escudos hoxe encaixados no lateral dunha vivenda. A pesar de non conservarse, o seu nome é usado tal e como indica como lugar de entrada ao centro histórico. Hoxe en día mantéñense en pé tres portas coñecidas como a Porta da Ponte Nova, a Porta da Ponte Vella e a Porta do Cristo.

Betanzos conta con dous monumentos nacionais como son as igrexas góticas de Santa María do Azougue e San Francisco situadas na Praza de Fernán Pérez de Andrade “O Boo”.

San Francisco ten planta de cruz latina e no seu interior pódense ver os sepulcros dos cabaleiros medievais que constitúen o elemento histórico artístico máis interesante do interior do templo, especialmente o sartego de Fernán Pérez de Andrade, que está situado aos pés do templo, baixo o coro, e sostido por un oso e un xabaril.

Santa María de Azougue foi edificada entre a segunda metade do século XIV e a primeira do XV. Ten planta basilical e tres naves. Destaca o retablo do altar e o capitel co único calendario agrícola de Galicia.

Na praza da Constitución está o edificio consistorial do século XVIII obra de Ventura Rodríguez e o Palacio de Bendaña, do século XV e reedificado no XVII. Ao seu lado álzase o Centro Internacional de Estampa Contemporánea (CIEC), na antiga Casa Núñez. Domina a praza a Torre do Reloxo, do século XVI que está encostada á igrexa de Santiago.

Parque do Pasatempo

Situado nos arrabaldes de Betanzos, a construción deste xardín iníciase entre 1893 e 1895, e foi deseñado e custeado por Juan García Naveira.

Dos 90 000 m² con que contaba orixinalmente o xardín, só se conserva unha décima parte. A listaxe de todo o que podemos ver na sección coñecida como as covas fala por si mesma da súa miscelánea reprodución en cemento, un material novo naqueles momentos. Ademais das grutas e pasadizos subterráneos, chama a atención o estanque do Retiro, os murais policromados que reproducen medios de transporte como o aeroplano, o funicular, mapas da canle de Panamá, a pirámide de Keops no testemuño dunha xira por Exipto, o mural de España monárquica e as súas 18 fillas republicanas, a homenaxe a Arxentina, os reloxos dos fusos horarios mundiais, a mesquita de Mohamed Alí, elementos da mitoloxía, animais exóticos, etc.

Museos

Natureza